هاست لینوکس آلمان - SSD NVME

 • SSD-1GB-GER

  • هاست پرسرعت SSD NVME
   هرتنز آلمان
   آپ تایم 99.99%
   بک آپ روزانه
   مدت یکسال
   فضای 1 گیگ
  149,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • SSD-2GB-Ger

  • هاست پرسرعت SSD NVME
   هرتنز آلمان
   آپ تایم 99.99%
   بک آپ روزانه
   مدت یکسال
   فضا 2 گیگ
  199,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • SSD-4GB-Ger

  • هاست پرسرعت SSD NVME
   هرتنز آلمان
   آپ تایم 99.99%
   بک آپ روزانه
   مدت یکسال
   فضا 4 گیگ
  399,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • SSD-6GB-Ger

  • هاست پرسرعت SSD NVME
   هرتنز آلمان
   آپ تایم 99.99%
   بک آپ روزانه
   مدت یکسال
   فضا 6 گیگ
  459,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • SSD-8GB-Ger

  • هاست پرسرعت SSD NVME
   هرتنز آلمان
   آپ تایم 99.99%
   بک آپ روزانه
   مدت یکسال
   فضا 8 گیگ
  599,000/سالیانه
  سفارش دهید